onsdag den 8. oktober 2014

Opsamling på sproglig opgave

Kære 8.b

Herunder vil jeg gerne, at I skriver jeres svar på den sproglige opgave, I lavede sidste gang. Vi starter med, at I alle svarer på 1'eren til at starte med, så 2'eren, når jeg siger til osv. - så vi undgår kaos :-)

I skal svare i kommentarfeltet under det her indlæg. På den måde kan I også kommentere på hinandens løbende.

1. Hvilken betydning har ordklasserne for teksten? (hvis der f.eks. er brugt mange adjektiver)

2. Hvilken betydning har sætningernes længde for læsbarheden af en tekst?

3. Hvilken betydning har antallet af ord, der står før grundleddet i en sætning, for læsbarheden og opfattelsen af teksten?

4. Hvad betyder det, at der er  omvendt ordstilling? Og hvilken betydning har det for teksten, om der er omvendt eller ligefrem ordstilling.

onsdag den 25. juni 2014

Velkommen til

Velkommen til et forløb, hvor der er fokus på, at I skal kunne forholde jer kritisk til det, I læser og skriver på nettet. I skal blive gode til at vurdere, hvad der virker troværdigt, hvad I kan skrive til en bestemt målgruppe, og hvordan I kan lave et layout, hvor billede/video understøtter eller udvider hinanden. Derudover skal I også arbejde med jeres tegnsætning, så jeres skriftlige arbejde bliver så professionelt som muligt.

Vi tager udgangspunkt i en case om pigen Line, der skal flytte til Stenderup. Hun skal vælge om hun vil på SIM eller evt. på en friskole. Vi er blevet opmærksomme på, at SIMs hjemmeside ikke ligefrem emmer af liv og spændende historier om, hvad der foregår på SIM. Derfor får I denne konkrete opgave: